4. LEMBRANZA

A memoria de Moncho permenece viva en varios lugares que decidiron perpetuar o seu nome como homenaxe a unha persoa singular, desas que os pobos dan en contadas ocasións e que, polo tanto, resulta unha obriga moral recordalas polo exemplo que representan para as xeracións presentes e futuras.


 
  Concello de Culleredo  
   
 

Aula do CEIP de Tarrío dedicada a Moncho Valcarce

  Concello das Pontes  
   
  Concello de Corcubión
     
  Concello de Carballo
     
  Concello de Cerceda
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Neste museo, na antiga estación de Meirama.  
 

  Moncho Valcarce, tamén está presente como símbolo da súa oposición ao desartellamento ecolóxico e destrución social dunha poboación rural.  
Cidade Universitaria de Lugo
 
Adega (Asociación para a Defensa Ecolóxica de Galicia)
 
  Placa conmemorativa na Pena Carismática da Eira da Xoana  
Concello da Coruña
 
  Placa nun edificio emblemático da rúa da Franxa de A Coruña, hoxe propiedade do Concello